Ostatnie zmiany w publikacjach BIP:

1. Ogłoszenie o konkursie dla organizacji pozarządowych

Zarządzenie nr 64/2018 z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie: powołania Komisji Konkur...

Utworzony: 2018-06-15 | Zmodyfikowany: 2018-06-19 10:08

2. Zarządzenia z 2018 r.

Zarządzenie nr 63/2018 z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie: ogłoszenia konkursu na k...

Utworzony: 2018-06-15 | Zmodyfikowany: 2018-06-19 10:06

3. Zarządzenia z 2018 r.

Zarządzenie nr 64/2018 z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie: powołania Komisji Konkur...

Utworzony: 2018-06-15 | Zmodyfikowany: 2018-06-19 10:01

4. Emisja obligacji 2018 r.

Odpowiedzi na pytania cz. II

Utworzony: 2018-06-18 | Zmodyfikowany: 2018-06-18 12:33

5. Przyznanie stypendium dla uczniów zdolnych zamieszkałych w Gminie Przystajń

Procedura

Utworzony: 2014-12-11 | Zmodyfikowany: 2018-06-18 11:15

6. Przyznanie stypendium szkolnego

Procedura w załączniku

Utworzony: 2005-10-27 | Zmodyfikowany: 2018-06-15 14:00

7. Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych

Informacja o zmianach od 15 listopada 2014 r.

Utworzony: 2014-12-11 | Zmodyfikowany: 2018-06-15 13:59

8. Przyznanie zasiłku szkolnego

Procedura w załączniku

Utworzony: 2005-10-27 | Zmodyfikowany: 2018-06-15 13:58

9. Nabór na stanowiska urzędnicze w Gminnych jednostkach organizacyjnych

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Gminnego Przedszkola Publicznego w Pr...

Utworzony: 2018-06-15 | Zmodyfikowany: 2018-06-15 11:06

10. Rok 2018

Wyniki badań wody monitoring kontrolny maj 2018

Utworzony: 2018-06-15 | Zmodyfikowany: 2018-06-15 08:23

11. Emisja obligacji 2018 r.

Odpowiedzi na pytania

Utworzony: 2018-06-14 | Zmodyfikowany: 2018-06-14 13:42

12. Wybory i referenda

Urzędnik wyborczy

Urzędnikiem wyborczym powołanym na teren gminy Przystajń jest p. Dorota Doruchowska    Link do wykazu urzędników wyborczych powołanych na obszarze działania Delegatury KBW w Częstochowie: czestochowa.kbw.gov.pl/336_Wydarzenia/1/0/25293_WYKAZ_URZEDNIKOW_WYBORCZYCH_POWOLANYCH_NA_OBSZA...

Utworzony: 2018-06-14 | Zmodyfikowany: 2018-06-14 11:16

13. Zarządzenia z 2018 r.

Zarządzenie nr 61/2018 z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany planów finansowych...

Utworzony: 2018-06-11 | Zmodyfikowany: 2018-06-14 11:13

14. Zarządzenia z 2018 r.

Zarządzenie nr 60/2018 z 11 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przysta...

Utworzony: 2018-06-11 | Zmodyfikowany: 2018-06-14 11:11

15. Sprawy oświaty

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Utworzony: 2018-06-14 | Zmodyfikowany: 2018-06-14 10:59

16. Obwieszczenia i ogłoszenia innych urzędów i instytucji

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach WOOŚ.442.2.2016...

Utworzony: 2018-06-14 | Zmodyfikowany: 2018-06-14 10:46

17. Projekty uchwał

Projekty na sesję w dniu 20 czerwca 2018 r.

Utworzony: 2018-06-12 | Zmodyfikowany: 2018-06-12 14:39

18. Postanowienia o zwołaniu sesji - VII kadencja

Postanowienie nr 40.2018 z dnia 12 czerwca 2018 r.

Utworzony: 2018-06-12 | Zmodyfikowany: 2018-06-12 14:07

19. Realizacja budżetu gminy 2017 r.

Uchwała Komisji Rewizyjnej w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy

Utworzony: 2018-05-28 | Zmodyfikowany: 2018-06-12 08:43

20. Realizacja budżetu gminy 2017 r.

Uchwała RIO w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Przystajń

Utworzony: 2018-06-11 | Zmodyfikowany: 2018-06-11 15:31