Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę 11.06.2018 - 10.06.2021

Załączniki
Taryfa   1.228 MB
Decyzja   614.598 KB

Regulamin dostarczania wody został uchwalony uchwałą Nr XXXIII/204/05 w dniu 30 grudnia 2005 r. - wszedł w życie z dniem 09 marca 2006 r. (ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Woj.Śląskiego Nr 20/669 z dn. 24.02.2006 r.)

Załączniki
regulamin dostarczania wody   72.000 KB