Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przystajń

Załącznik graficzny do "Projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przystajń" należy pobrać za pomocą następującego linku: https://drive.google.com/file/d/0B0XFdHZyizkWdlZ3TTN2VlZIRFk/view?usp=sharing

 

 

 

Załączniki
Tekst studium   217.934 KB
Prognoza oddziaływania na środowisko   463.623 KB

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Przystajń

Załączniki
Treść obwieszczenia   55.853 KB

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przystajń

Załączniki
Treść obwieszczenia   45.933 KB

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Załączniki
Treść obwieszczenia   47.955 KB

Uchwała Nr XIV.140.2016 Rady Gminy Przystajń z dnia 8 lutego 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Przystajń

Załączniki
Uchwała nr XIV.140.2016   67.222 KB

Uchwała Nr XIV.139.2016 Rady Gminy Przystajń z dnia 8 lutego 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Przystajń

Załączniki
Uchwała nr XIV.139.2016   61.919 KB

Uchwała Nr XII.117.2015 z dnia 30 listopada 2015 r w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Załączniki
Uchwała nr XII.117.2015   96.747 KB

Uchwała NR XI.102.2015 z dnia 26 października 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Załączniki
Uchwała Nr XI.102.2015   58.101 KB
Załącznik do uchwały   987.578 KB

Uchwala NR XI.101.2015 z dnia 26 października 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przystajń

Załączniki
Uchwała Nr XI.101.2015   66.494 KB
Załącznik do uchwały   904.215 KB

Uchwała Nr X.91.2015 z dnia 21 września 2015 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Uchwała unieważniona rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Śląskiego nr NR IFIII.4131.1.78.2015 z dnia 29.10.2015 r.

Załączniki
Uchwała Nr X.91.2015   6.309 MB

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Przystajń - zatwierdzony uchwałą Rady Gminy Przystajń Nr XL/40/06 z dnia 25 września 2006 roku, ogłoszony został w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Nr 152 poz. 4857 z dnia 22 grudnia 2006 roku

Załączniki
tekst planu   463.000 KB