Wójt Gminy Przystajń

Henryk Mach tel. 34-3191154, e-mail: wojt@gminaprzystajn.pl