Wykaz Sołtysów i Rad Sołeckich na kadencję 2014-2018

Załączniki
Sołtysi i Rady Sołeckie 2014-2018   70.136 KB

Wykaz Sołtysów i Rad Sołeckich na kadencję 2010-2014

Wykaz Sołtysów i Rad Sołeckich w załączniku